top of page

تبیین !

تصویری را که در پی ملاحظه می کنید، از آن فرهاد میثمی فعال مدنی ست، که ضدانقلاب آنرا بعنوان مصداق شکنجه منتشر کرده است که البته درست نیست و اصالت ندارد (1) زیرا :


1- این تبلیغ یک سالن زیبائی و کاهش وزن در یک قیام و قعود است که پیش از این نیز بموجب سند مصور و منگوله دار پیوست فعالیتهای خداپسندانه ای داشته اند


2- پاسخ دندان شکنی به معاندینی ست که گفته اند برادران قاچاقچی،هلوکاست را قبول ندارند !؛ پس باید یاد بگیریم که:


بیت

دلائل قوی باید و معنوی

نه مانند ایشان چنین بیضوی !


فرهاد میثمی در اعتصاب غذا: حاکمان برای همگان روزگاری تلخ‌تر از زهر آفریده‌اند/ بی بی سی

زیاده عرضی نیست

2 فوریه 023


من برای نبرد با تاریکی، شمشیر نمی کشم ، چراغ می افروزم ! / زرتشت


بپایان آمد این جوهرمطالب همچنان باقی !..

3 فوریه المفرح از برجام الحرام سنه ی 2023 ترسائی

کتبةالفقیر کمتر از قطمیر - فدوی

تا درودی دیگر، بدرود

13 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page